Διαφημιστείτε μαζί μας

About KarteliasMedia Group

  • 50.000 Listeners per Day ONAIR (Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ)
  • 79.000 Listeners/Week ONAIR (Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ)
  • 120.000+ unigue Listeners across Kartelias Media digital network
  • 150.000 total followers across Kartelias Media owned & operated social channels